Μέθοδος Απορροφητικού Χαρτιού

Soil Suction Measurements by Filter Paper

Πηγή:https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTQ4jJOr3fAsu_eFbCO3X-nvN4leUQCzdziKcVUPYgENOFNoevNXbOFmHpRsOFHggBZLYc&usqp=CAU

Όταν ένας μεγάλος αριθμός δειγμάτων πρέπει να αναλυθεί και ο χρόνος δεν είναι ανασταλτικός παράγοντας, μία απλή και οικονομική τεχνική για την εκτίμηση του δυναμικού του νερού στο έδαφος είναι μέθοδος του απορροφητικού χαρτιού[1]. Ένας δίσκος απορροφητικού χαρτιού τοποθετείται σε επαφή με το εδαφικό δείγμα σε μία σφραγισμένη δεξαμενή, έως ότου το χαρτί έρθει σε ισορροπία με το εδαφικό δείγμα (7 ημέρες χρειάζονται συνήθως)[2]. To βαρυτομετρικό περιεχόμενο σε νερό του χαρτιού προσδιορίζεται με προσεκτικό ζύγισμα και συσχετίζεται με το δυναμικού του νερού μέσω μία βαθμονομημένης καμπύλης για το συγκεκριμένο τύπο και πορώδες του χαρτιού. Το δυναμικό του νερού μπορεί να προσδιοριστεί για ένα εύρος -10 kPa έως -10 MPa με την συγκεκριμένη μέθοδο, ωστόσο μια ακρίβεια ±7% ήταν μεγαλύτερη μεταξύ -250 kPa και -2.5 MPa[1]

1. DEKA, R., WAIRIU, M., MTAKWA, P., MULLINS, C., VEENENDAAL, E., & TOWNEND, J. (1995, June). Use and accuracy of the filter-paper technique for measurement of soil matric potential. European Journal of Soil Science, 46(2), 233–238. https://doi.org/10.1111/j.1365-2389.1995.tb01831.x 

2. Whalley, W., Ober, E., & Jenkins, M. (2013, March 22). Measurement of the matric potential of soil water in the rhizosphere. Journal of Experimental Botany, 64(13), 3951–3963. https://doi.org/10.1093/jxb/ert044