Περιοχή Μελέτης

Η πεδιάδα της Άρτας βρίσκεται στην περιοχή της Ηπείρου, στη δυτική Ελλάδα. Είναι μια έκταση 271 km2, με ποικίλα υψόμετρα.