Επικοινωνία

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

Υπεύθυνος Έργου (ΥΕ):

Δρ.Μηχ. Ανδρέας Καλλιώρας
Αναπληρωτής Καθηγητής
Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών
Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας & Υδρογεωλογίας
https://www.metal.ntua.gr/andreas_kallioras

Email : kallioras@metal.ntua.gr

URL : https://www.researchgate.net/project/e-Pyrros

Τηλέφωνο : +30 210 772 2098

Διεύθυνση : Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780 Ζωγράφου, Αθήνα, Ελλάδα

Kallioras