Αερομεταφερόμενη Ενεργή και Παθητική Ραδιομετρία

Εικόνα που περιέχει μεταφορά, πλάνη/αεροπλάνο, ουρανός, αεροπλάνο

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

PALS (Passive Active L-band sensor) – Παθητικός ενεργητικός L-band αισθητήρας. Πηγή: https://airbornescience.jpl.nasa.gov/sites/default/files/public/quad-chart-pals.jpg

Το PALS είναι ένα συνδυασμένο ραδιόμετρο και ραντάρ της NASA, το οποίο μοιράζεται μια περιστρεφόμενη επίπεδη κεραία. Το όργανο PALS περιλαμβάνει ένα ραδιόμετρο L-band και έναν αισθητήρα σκέδαση, που λειτουργούν στα 1.413 GHz και 1.26 GHz αντίστοιχα. Ο σχεδιασμός του και η υλοποίηση του στοχεύει στην διερεύνηση της συνδυαστικής χρήσης παθητικών και ενεργών μικροκυματικών αισθητήρων για την απομακρυσμένη ανίχνευση της αλατότητας των ωκεανών και της υγρασίας του εδάφους[1]. Είναι το πρωτότυπο για τις αποστολές Aquarius[2] και SMAP[3], ενώ ο ευέλικτος σχεδιασμός του είναι συμβατός με πολλούς τύπους αεροσκαφών. 

1. PALS | JPL’s Earth Science Airborne Program. https://airbornescience.jpl.nasa.gov/instruments/pals 

2. NASA: Aquarius Mission Web Site – Overview. https://web.archive.org/web/20090605055518/http://aquarius.nasa.gov/overview-mission.html 

3.  SMAP. https://smap.jpl.nasa.gov/