Αερομεταφερόμενη Θερμική Υπέρυθρη Κάμερα

Guide to Thermal Drone Imaging Cameras - 42West

Πηγή:https://www.adorama.com/alc/wp-content/uploads/2019/01/thermal-imaging-drone-cameras-feature.jpg 

Η θερμική απεικόνιση ή η υπέρυθρη θερμογραφία, προσδίδει τη δυνατότητα για απομακρυσμένη ανίχνευση της θερμοκρασίας του εδάφους για μεγάλες περιοχές[1], ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική ή συμπληρωματική τεχνολογία παρατήρησης σε ένα ευρύ φάσμα γέω-περιβαλλοντικών και γεωργικών εφαρμογών. Η ενσωμάτωση των θερμικών υπέρυθρων καμερών σε μη επανδρωμένα τετρακόπτερα – οκτακόπτερα (drones) διευκολύνει την χρήση τους και καθιστά εφικτή την παρακολούθηση της εδαφικής θερμοκρασίας σε μεγάλες εκτάσεις. 

1. Frodella, W., Lazzeri, G., Moretti, S., Keizer, J., & Verheijen, F. G. A. (2020, April 25). Applying Infrared Thermography to Soil Surface Temperature Monitoring: Case Study of a High-Resolution 48 h Survey in a Vineyard (Anadia, Portugal). Sensors, 20(9), 2444. https://doi.org/10.3390/s20092444