Κλειστές Δεξαμενές

The closed chamber technique of CH 4 sampling in rice planted paddy field.  | Download Scientific Diagram

Πηγή:https://www.researchgate.net/publication/346931441/figure/fig1/AS:967318234480640@1607638047477/The-closed-chamber-technique-of-CH-4-sampling-in-rice-planted-paddy-field.png 

Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το μεθάνιο (CH4) και το οξείδιο του αζώτου (Ν2Ο) αποτελούν τα 3 κυριότερα αέρια του θερμοκηπίου. Παραδοσιακά οι μετρήσεις τον ροών αέριων του θερμοκηπίου από το έδαφος (εκπομπή ή καταναλώση) πραγματοποιούταν με τη χρήση κλειστών στατικών δεξαμενών. Οι δεξαμενές σφραγίζονταν χειροκίνητα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, συνήθως 30 με 60 λεπτά, και διεξαγόταν συλλογή αέριων δειγμάτων για περαιτέρω ανάλυση με τη χρήση αέριας χρωματογραφίας[1],[2],[3]. Οι ροές μετέπειτα υπολογίζονταν από τις μεταβολές στην συγκέντρωση των αεριών ανά μονάδα χρόνου, ανά οριοθετημένη επιφάνεια από την δεξαμενή, και διορθωνόταν από τον όγκο της δεξαμενής. 

Η χρήση αυτόματων δεξαμενών είναι μια προσέγγιση για την απόκτηση συνεχούς εκτίμησης για τα δεδομένα τις ροής αεριών του θερμοκηπίου σε υψηλή χρονική ανάλυση και σε πολλά σημεία δειγματοληψίας. Μέσω των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων έχει καταστεί εφικτό οι αυτόματες δεξαμενές να αποτελέσουν εμπορικά προϊόντα, ενώ ταυτόχρονα ένας ολοένα και αυξανόμενος αριθμός custom-made συστημάτων σχεδιάζεται και χρησιμοποιείται για την μέτρηση των αερίων του θερμοκηπίου[4],[5]

1. Courtois, E. A., Stahl, C., Burban, B., Van den Berge, J., Berveiller, D., Bréchet, L., Soong, J. L., Arriga, N., Peñuelas, J., & Janssens, I. A. (2019, February 12). Automatic high-frequency measurements of full soil greenhouse gas fluxes in a tropical forest. Biogeosciences, 16(3), 785–796. https://doi.org/10.5194/bg-16-785-2019 

2. Verchot, L. V., Davidson, E. A., Cattânio, H., Ackerman, I. L., Erickson, H. E., & Keller, M. (1999, March). Land use change and biogeochemical controls of nitrogen oxide emissions from soils in eastern Amazonia. Global Biogeochemical Cycles, 13(1), 31–46. https://doi.org/10.1029/1998gb900019 

3. Verchot, L. V., Davidson, E. A., Cattânio, J. H., & Ackerman, I. L. (2000, January 1). Land-Use Change and Biogeochemical Controls of Methane Fluxes in Soils of Eastern Amazonia. Ecosystems, 3(1), 41–56. https://doi.org/10.1007/s100210000009 

4. De Klein, Cecile & Harvey, Mike. (2015). Nitrous Oxide Chamber Methodology Guidelines. 

5. LI-COR Biosciences – Impacting Lives Through Science. https://www.licor.com/env/products/soil_flux/?gclid=Cj0KCQjwmvSoBhDOARIsAK6aV7iBbqOXzA0S-bzQozVCXxTWM8Ly5Dwx-odFuqBGMGaSb8nkGgfGHL8aAsYSEALw_wcB