Επίγεια Παθητική και Ενεργητική Μικροκυματική Ραδιομετρία

Ground-based active and passive microwave remote sensing

Πηγή:https://www.fz-juelich.de/en/ibg/ibg-3/forschung/environmental-sensing-and-monitoring/b4.png/@@images/image/preview

Η γνώση της χώρο-χρονικής κατανομής της εδαφικής υγρασίας είναι πολύ σημαντική, καθώς η ποσοτικοποίηση του διαθέσιμου νερού στην ακόρεστη ζώνη αφορά πάρα πολλές υδρολογικές, κλιματολογικές και περιβαλλοντικές διεργασίες[1]. Η μικροκυματική ραδιομετρία προσδίδει τη δυνατότητα ακριβούς μέτρησης της εδαφικής κατανομής του εδαφικού νερού σε μεγάλες περιοχές. Για παθητικές μικροκυματικές μετρήσεις, χρησιμοποιούνται τα ραδιομέτρα L-band. Για ενεργές μικροκυματικές μετρήσεις, το σύστημα του ραντάρ αποτελείται από έναν αναλυτή διανυσμάτων δικτύων συνδεδεμένο σε μία κεραία μονοστατικής ευρυζωνικής λήψης. 

1. Ground-based active and passive microwave remote sensing. https://www.fz-juelich.de/de/ibg/ibg-3/forschung/environmental-processes-and-technologies/environmental-sensing-and-monitoring/ground-based-active-and-passive-microwave-remote-sensing