Ανιχνευτής Μεγέθους Εδαφικών Σωματιδίων

Particle Size, Meritics Ltd, Beckman Coulter, LS 13320, LS13320

Πηγή: https://www.meritics.com/wp-content/uploads/LS-13320XR-small-for-web-1300×700.jpg 

Οι ανιχνευτές μεγέθους εδαφικών σωματιδίων διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες, α) στους ανιχνευτές που χρησιμοποιούν laser για την ανάλυση του μεγέθους των σωματιδίων και β) σε αυτούς που χρησιμοποιούν ηλεκτρική ανίχνευση. Το μέγεθος των σωματιδίων το οποίο μπορεί να ανιχνευθεί κυμαίνεται μεταξύ 10 nm – 3000 μm[1]

1. Laser Diffraction Particle Size Analyser | Supplier. Meritics. https://www.meritics.com/ls-13-320-xr-laser-diffraction-particle-size-analyser/