Γεωραντάρ Εδαφικής Υγρασίας

ground penetrating radar - Edaphic Scientific

Πηγή: https://edaphic.com.au/wp-content/uploads/2015/12/Ground-Penetrating-Radar-Mobile.jpg

Η χρήση του γεωραντάρ για τον προσδιορισμό της χωρικής κατανομής του περιεχόμενου νερού στο εδαφικό μέσο θεωρείται αποδοτική, κυρίως λόγω της υψηλής ευαισθησίας των διακυμάνσεων της ταχύτητας του σήματος του γεωραντάρ όταν αυτό συναντά νερό[1]. Η συγκεκριμένη μέθοδος δίνει τη δυνατότητα πραγματοποίησης μετρήσεων σε μεγάλο εύρος κλίμακας, οπότε η αξιοποίηση της δύναται να μειώσει το χάσμα μεταξύ των τηλεπισκοπικών μετρήσεων (μεγάλη κλίμακα – μικρή ανάλυση) και των σημειακών μετρήσεων (τοπική κλίμακα – υψηλή ανάλυση). Επιπρόσθετα, οι τηλεπισκοπικές μετρήσεις της εδαφικής υγρασίας παρέχουν δεδομένα μόνο για τα 5 – 10 πρώτα εκατοστά του εδαφικού μέσου, σε σύγκριση με το γεωραντάρ το οποίο δύναται να προσδιορίσει το περιεχόμενο νερό του εδάφους και σε μεγαλύτερα βάθη της ακόρεστης ζώνης. 

1. Klotzsche, A., Jonard, F., Looms, M., van der Kruk, J., & Huisman, J. (2018, January). Measuring Soil Water Content with Ground Penetrating Radar: A Decade of Progress. Vadose Zone Journal, 17(1), 1–9. https://doi.org/10.2136/vzj2018.03.0052