Ψυχρόμετρο Εδάφους

Πηγή: https://image1.slideserve.com/2449706/in-situ-soil-water-potential-l.jpg

Η ψυχρομετρία είναι μία μέθοδος μέτρησης του δυναμικού του νερού στο έδαφος. Τα ψυχρόμετρα εδάφους (ψυχρόμετρα με θερμοηλεκτρικό θερμόμετρο) κάνουν χρήση του φαινομένου Peltier, ενός θερμοηλεκτρικού φαινομένου, το οποίο παρατηρείται όταν το ηλεκτρικό ρεύμα διαρρέει δύο διαφορετικά υλικά που ενώνονται σε ένα σημείο. Ανάλογα με τη φορά του ηλεκτρικού ρεύματος, αυτό το σημείο μπορεί είτε να θερμαίνεται είτε να ψύχεται. Με βάση το συγκεκριμένο φαινόμενο, το ψυχρόμετρο αποτελείται από μία θερμοσύνδεση η οποία συμβαίνει εντός της επιφάνειας του αέρα ενός σφραγισμένου θαλάμου που περιέχει το δείγμα του εδάφους[1].

Τα προ-βαθμονομημένα ψυχρόμετρα εδάφους μπορούν να εγκατασταθούν απευθείας στο έδαφος. Το θερμοηλεκτρικό θερμόμετρο προστατεύεται από ένα κεραμικό κύπελλο το οποίο επιτρέπει ισορροπία των υδρατμών του νερού με το περιβάλλον εδαφικό μέσο.  

1.  Whalley, W., Ober, E., & Jenkins, M. (2013, March 22). Measurement of the matric potential of soil water in the rhizosphere. Journal of Experimental Botany, 64(13), 3951–3963. https://doi.org/10.1093/jxb/ert044