Τενσιόμετρο

Εικόνα που περιέχει ιατρικός εξοπλισμός, πλαστικό, κύλινδρος, φιάλη

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

Πηγή: https://experimental-hydrology.net/wiki/images/114_T4_Tensiometer.jpg

Το τενσιόμετρο είναι ο πιο ευρέως χρησιμοποιούμενος αισθητήρας μέτρησης του δυναμικού του νερού στο έδαφος. Στη σύγχρονη μορφή του το τενσιόμετρο έχει περιγραφεί διεξοδικά ως προς τη λειτουργία του[1],[2]. Αυτού του είδους τα τενσιομέτρα έχουν μικρό εύρος μέτρησης, ενώ δεν δύνανται να καταγράψουν δυναμικά κάτω των -90 kPa[3]. Ωστόσο, έχουν υπάρξει έρευνες που καταδεικνύουν πως είναι εφικτό για ένα τενσιόμετρο να μετρήσει δυναμικά κάτω των – 90 kPa[4],  ενώ έχουν καταγραφεί δυναμικά της τάξεως των -850 kPa για 8 ημέρες με τη χρήση τενσιόμετρων[5]. Οι σύγχρονες προσεγγίσεις καταδεικνύουν πως το μεγαλύτερο πρόβλημα των τενσιόμετρων δεν είναι το περιορισμένο εύρος μέτρησης, αλλά η αβεβαιότητα για την κατάσταση κορεσμού τους, και ως εκ του αποτελέσματος η ακρίβεια των παρατηρημένων δυναμικών. Η σπηλαίωση και η είσοδος ατμοσφαιρικού αέρα στην μέτρηση οδηγούν το τενσιόμετρο στην λήψη εσφαλμένων μετρήσεων. 

1. Richards, L.A. (1949). Methods for measuring soil moisture tension. Soil Science 68, 95–112. 

2. MULLINS, C. E., MANDIRINGANA, O. T., NISBET, T. R., & AITKEN, M. N. (1986, December). The design, limitations, and use of a portable tensiometer. Journal of Soil Science, 37(4), 691–700. https://doi.org/10.1111/j.1365-2389.1986.tb00397.x 

3. Whalley, W., Ober, E., & Jenkins, M. (2013, March 22). Measurement of the matric potential of soil water in the rhizosphere. Journal of Experimental Botany, 64(13), 3951–3963. https://doi.org/10.1093/jxb/ert044 

4. Marinho, F. A. M., Take, W. A., & Tarantino, A. (2008, May 6). Measurement of Matric Suction Using Tensiometric and Axis Translation Techniques. Geotechnical and Geological Engineering, 26(6), 615–631. https://doi.org/10.1007/s10706-008-9201-8 

5. Cunningham, M. R., Ridley, A. M., Dineen, K., & Burland, J. B. (2003, March). The mechanical behaviour of a reconstituted unsaturated silty clay. Géotechnique, 53(2), 183–194. https://doi.org/10.1680/geot.2003.53.2.183