Πορώδης αισθητήρας δυναμικού του νερού στο έδαφος (TEROS 21)

Soil Water Potential Sensor | TEROS 21 | METER Environment

Πηγή:https://meter.sfo2.digitaloceanspaces.com/public/styles/share/public/media/meter-environment/products/teros/teros-21-water-potential.jpg?h=fc068463 

Ο συγκεκριμένος αισθητήρας έχει σχεδιαστεί για συνεχή και μακροχρόνια παρακολούθηση του δυναμικού του νερού στο έδαφος. Η τεχνική που χρησιμοποιείται από τον αισθητήρα για την μέτρηση του δυναμικού του νερού είναι η εισαγωγή ενός κεραμικού υλικού με γνωστή κατανομή πόρων εντός του εδάφους με σκοπό την επίτευξη υδραυλικής ισορροπίας σύμφωνα με το δεύτερο νόμο της Θερμοδυναμικής. Τα συνδεδεμένα συστήματα με διαφορετικά επίπεδα ενέργειας προσεγγίζουν ένα ισοδύναμο ενεργειακό επίπεδο. Εφόσον, τα δύο συστήματα βρίσκονται σε ισορροπία μετρώντας το δυναμικό του νερού του υλικού, μπορεί να εξαχθεί και το δυναμικό του νερού στο έδαφος. Ο TEROS 21 μετρά την διηλεκτρική επιτρεπτότητα του κεραμικού υλικού για να προσδιορίσει το δυναμικό του νερού. Η διηλεκτρική επιτρεπτότητα του πορώδους κεραμικού υλικού σχετίζεται με το ποσοστό του νερού στους πόρους του υλικού. Το περιεχόμενο σε νερό και το δυναμικό του νερού συσχετίζονται με την χαρακτηριστική καμπύλη υγρασίας, η οποία είναι μοναδική για κάθε υλικό. Κατά συνέπεια ο αισθητήρας υπολογίζει το περιεχόμενο σε νερό του κεραμικού υλικού, το οποίο στη συσχετίζεται με το δυναμικό του νερού μέσω της χαρακτηριστικής καμπύλης υγρασίας. Το δυναμικό του νερού του κεραμικού υλικού ταυτίζεται με το δυναμικό του νερού του εδαφικού μέσου λόγω του δεύτερου νόμου της Θερμοδυναμικής. 

Η βαθμονόμηση του αισθητήρα γίνεται εργοστασιακά και είναι έτοιμος για χρήση[1]. Το εύρος μέτρησης του συγκεκριμένου αισθητήρα κυμαίνεται από 0  έως -100.000 kPa με ανάλυση 0.1 kPa. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τον κατασκευαστή ο συγκεκριμένος αισθητήρας δεν είναι επαρκώς βαθμονομημένος άνω των – 100 kPa.  

1. TEROS 21 Soil Water Potential Sensor. METER. https://www.metergroup.com/en/meter-environment/products/teros-21-soil-water-potential-sensor?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Paid_search&utm_term=wp_teros21&utm_content=product&gclid=CjwKCAjw9-6oBhBaEiwAHv1QvNF0eVkHl68XPQNRivX0T-rimNRCto1upP3M9yjRqOronIS-BtqzBRoC-I4QAvD_BwE