Ραντάρ Tαχύτητας Eπιφανειακών Yδάτων

RSS-2-300W Non-Contact Surface Velocity Meter - Water Technology

Πηγή:https://www.water-technology.net/wp-content/uploads/static-progressive/nri/water/clients/Geolux/RSS-2-300W-ld.jpg 

Η μέτρηση του ραντάρ ταχύτητας επιφανειακών υδάτων βασίζεται στο φαινόμενο Ντόπλερ, όπως και τα υπόλοιπα όργανα προσδιορισμού της ταχύτητας επιφανειακών υδάτων (Ταχυμετρία laser Ντόπλερ και Ντόπλερ υπερηχητικό ταχύμετρο). Τοποθετείται παράλληλα με τη κατεύθυνση της ροής του νερού, ενώ η κλίση του οργάνου είναι αντίθετη με την υδάτινη επιφάνεια. Ο αισθητήρας, ο οποίος είναι ενσωματωμένος στο ραντάρ, εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικά κύματα τα οποία λαμβάνονται από τον δέκτη. Ο αισθητήρας αντιλαμβάνεται αλλαγή στην συχνότητα των ανακλώμενων κυμάτων όταν η υδάτινη επιφάνεια είναι τραχιά και σε κίνηση.