Ταχυμετρία laser Ντόπλερ

ISCO MCERTS LaserFlow Non Contact Flowmeter

Πηγή:https://www.rshydro.co.uk/cp/admin/uploads/products/prod_images/laserflow-installation31.jpg 

Η χρήση του laser Ντόπλερ για την μέτρηση της ταχύτητας επιφανειακών υδάτων βασίζεται στο φαινόμενο Ντόπλερ, την παρατηρούμενη αλλαγή στην συχνότητα και το μήκος κύματος ενός κύματος από τον παρατηρητή που βρίσκεται σε σχετική κίνηση με την πηγή των κυμάτων. H  ταχυμετρία Ντόπλερ (Laser Doppler velocimetry) χρησιμοποιεί το φαινόμενο Ντόπλερ στην ακτίνα του laser για την  μέτρηση της ταχύτητας σε διαφανείς ή ήμι-διαφανείς ροές ρευστών, καθώς και σε ποικίλες άλλες εφαρμογές. Η λειτουργία του laser Ντόπλερ πραγματοποιείται με τη αποστολή μία μονοχρωματικής ακτίνας laser στην επιφάνεια στόχο και στην συλλογή της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας1. Σύμφωνα με το φαινόμενο Ντόπλερ, η αλλαγή στο μήκος κύματος της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας είναι συνάρτηση της ταχύτητας της επιφάνειας στόχου. 

1. Laser Doppler Velocimetry : LDV Principle. (n.d.). Laser Doppler Velocimetry : LDV Principle. https://velocimetry.net/ldv_principles.htm