Αερομεταφερόμενο Diamond ECO-Dimona

ECO-Dimona Specifications | The University of Edinburgh

Πηγή: https://www.ed.ac.uk/sites/default/files/styles/panel_breakpoints_theme_uoe_mobile_1x/public/thumbnails/image/diamond_hk36_2.jpg?itok=MWRgEgGL 

Το αερομεταφερόμενο Diamond ECO-Dimona είναι ένα ελαφρύ αεροσκάφος το οποίο αποτελεί μία πλατφόρμα για τηλεπισκόπηση υψηλής ανάλυσης και ατμοσφαιρικές μετρήσεις[1]. Ο σχεδιασμός του αεροσκάφους είναι διαμορφωμένος έτσι ώστε να διευκολύνεται η εγκατάσταση επιστημονικών οργάνων. Με τη χρήση του συγκεκριμένου αερομεταφερόμενου η μέτρηση των ροών αερίων του θερμοκηπίου μπορεί να πραγματοποιηθεί σε υψηλή χωρική ανάλυση και κλίμακα[2]

1. Diamond ECO-Dimona (G-GEOS). (2021, October 1). The University of Edinburgh. https://www.ed.ac.uk/airborne/airborne-geosciences/light-aircraft-research-operations/diamond-eco-dimona-g-geos

2. Beringer, J., Hacker, J., Hutley, L. B., Leuning, R., Arndt, S. K., Amiri, R., Bannehr, L., Cernusak, L. A., Grover, S., Hensley, C., Hocking, D., Isaac, P., Jamali, H., Kanniah, K., Livesley, S., Neininger, B., Paw U, K. T., Sea, W., Straten, D., . . . Zegelin, S. (2011, November). SPECIAL—Savanna Patterns of Energy and Carbon Integrated across the Landscape. Bulletin of the American Meteorological Society, 92(11), 1467–1485. https://doi.org/10.1175/2011bams2948.1