Αισθητή Ροή Θερμότητας και Λανθάνουσα Ροή Θερμότητας

Ως αισθητή ροή θερμότητας, στην μετεωρολογία, ορίζεται η μεταφορά θερμότητας από την επιφάνεια της Γης στην ατμόσφαιρα[1], ενώ η λανθάνουσα ροή θερμότητας εκφράζει τη ροή ενέργειας από την επιφάνεια της Γης στην ατμόσφαιρα διαμέσου των διεργασιών της εξάτμισης και της διαπνοής.

1. Stull, R. B. (1999). Meteorology for Scientists and Engineers. https://doi.org/10.1604/9780534372149