Αισθητήρας χωρητικότητας

How does a capacitive liquid level sensor work? Sino-InstProfessional  Partner for Measure & Control

Πηγή: https://www.drurylandetheatre.com/wp-content/uploads/2021/08/Capacitive-liquid-level-sensor-types-3.png 

 

Οι αισθητήρες χωρητικότητας αποτελούνται από 2 αγώγιμα ηλεκτρόδια, τα οποία είναι κατασκευασμένα από μέταλλο), σε κύκλωμα, ενώ η απόσταση μεταξύ τους είναι πολύ μικρή. Όταν τα ηλεκτρόδια είναι εμβαπτισμένα σε νερό, το κύκλωμα κλείνει.  Η αυξομείωση του υγρού μέσα σε μία δεξαμενή, όπου είναι εγκατεστημένος ο αισθητήρας χωρητικότητας, αντιστοιχεί σε διαφορετικές τιμές χωρητικότητας.