Γεωραντάρ

Transient Technologies :: Ice and snow

Πηγή: https://viy.ua/e/applications/ice_and_snow.htm 

Τα Γεωραντάρ λειτουργούν εξαιρετικά σε πάγο και χιόνι, καθώς οι ιδιότητες των συγκεκριμένων στοιχείων επιτρέπουν την βαθιά διείσδυση του σήματος του ραντάρ. Κατά συνέπεια τα Γεωραντάρ αποτελούν μία χρήσιμη μέθοδο για τον προσδιορισμό του πάχους του πάγου ή του χιονιού[1]. Χρησιμοποιούν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία εντός του μικροκυμάτικου διαστήματος του ραδιοφάσματος (VHF/UHF συχνότητες) και ανιχνεύουν τα σήματα τα οποία ανακλώνται πίσω στο όργανο. 

1. McGrath, D., Sass, L., O’Neel, S., Arendt, A., Wolken, G., Gusmeroli, A., Kienholz, C., & McNeil, C. (2015, August). End-of-winter snow depth variability on glaciers in Alaska. Journal of Geophysical Research: Earth Surface, 120(8), 1530–1550. https://doi.org/10.1002/2015jf003539