Δειγματοληψία όμβρου και χημική ανάλυση με τη χρήση Inductively Coupled Plasma (ICP) φασματοσκοπίας

ICP Analysis - ICP-MS, ICP-AES, ICP-OES | Element

Πηγή:  https://mc-68095c24-9d47-44d2-a4ee-620361-cdn-endpoint.azureedge.net//media/images/services/materials-testing/icp-analysis-640×480.jpg?rev=9122916ba8a741f4bda97042d2410390   

Η Inductively Coupled Plasma θεωρείται μία πολύ ισχυρή μέθοδος χημικών αναλύσεων, η οποία χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό χημικών στοιχείων σε ένα δείγμα. Οι συγκεντρώσεις οι οποίες μπορούν να ανιχνευτούν με την συγκεκριμένη μέθοδο ποικίλουν από πολύ χαμηλές (ppt – ppb) έως πολύ υψηλές, επιτυγχάνοντας τον εντοπισμό σχεδόν όλων των χημικών στοιχείων σε ένα δείγμα.