Αισθητήρας Laser

sdms-30

Πηγή: https://www.campbellsci.ca/sdms-30-snow-depth-sensor-fall2016-news 

Η αρχή λειτουργίας των συγκεκριμένων αισθητήρων βασίζεται στην μέθοδο της οπτικής τριγωνοποίησης. Η τριγωνοποίηση είναι μία μέθοδος για μέτρηση απόστασης με τη χρήση laser, η οποία αξιοποιεί την ιδιότητα της ακτίνας του laser να διαδίδεται σε ευθυγραμμισμένη μορφή σε μεγάλες αποστάσεις[1]

1. Dorsch, R. G., Häusler, G., & Herrmann, J. M. (1994, March 1). Laser triangulation: fundamental uncertainty in distance measurement. Applied Optics, 33(7), 1306. https://doi.org/10.1364/ao.33.001306