Ραντάρ

CS475A-L Radar Water-Level Sensor

Πηγή: https://www.campbellsci.com/cs475a-l 

Τα ραντάρ χρησιμοποιούνται ως μη – επεμβατικές τεχνικές μέτρησης της στάθμης επιφανειακών υδάτινων σωμάτων με την χρήση της τεχνολογίας παλμού. Το όργανο εκπέμπει παλμούς (κύματα) υψηλής συχνότητας, τα οποία ταξιδεύουν με την ταχύτητα του φωτός στο χώρο, και όταν ο παλμός συναντήσει την επιφάνεια του αντικειμένου, ανακλάται και λαμβάνεται από τον δέκτη, μετατρέποντας το σήμα της απόσταση σε στάθμη[1].

Τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης μεθόδου μέτρησης συνοψίζονται στο μεγάλο εύρος εφαρμογής, ακόμα και σε σημεία παρατήρησης έντονων πλημμυρικών φαινομένων, και στην εγγενή ιδιότητα του ραντάρ να μην επηρεάζεται από την θερμοκρασία, την σκόνη, κ.α. Ωστόσο, είναι εύκολο να παραχθούν παρεμβολές, οι οποίες επηρεάζουν την ακρίβεια της μέτρησης[2]

1.Parker, M. (2017). Pulse Doppler Radar. Digital Signal Processing 101, 241–251. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-811453-7.00019-6 

 

2. Water Level Sensor | What, How, Where, Benefits, Types – Renke. (2021, June 15). Water Level Sensor | What, How, Where, Benefits, Types – Renke. https://www.renkeer.com/water-level-sensor-definition-applications-benefits-types/