Παγίδες Ιζημάτων

Εικόνα που περιέχει κίτρινο

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματαΕικόνα που περιέχει κίτρινο, μέταλλο, τέχνη

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα με χαμηλό επίπεδο εμπιστοσύνης

Πηγή: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21715469 , https://mclanelabs.com/wp-content/uploads/2018/01/DSC_0043-small-lg-traps-colorized-3-crop-e1516822517699.jpg 

Οι παγίδες ιζημάτων είναι όργανα τα οποία χρησιμοποιούνται στην ωκεανογραφία και την λιμνολογία για την μέτρηση της ποσότητας και της ροής των αιωρούμενων σωματιδιών (οργανικών και μη) σε υδατικά συστήματα, όπως οι ωκεανοί, οι λίμνες και οι ταμιευτήρες. Η βασική διάταξη μιας παγίδας ιζημάτων αποτελείται από μια μεγάλη χοάνη με ένα δοχείο συλλογής στο κάτω μέρος. Στην κορυφή της χοάνης υπάρχουν φραγμού ώστε να κρατήσουν μακριά πολύ μεγάλα αντικείμενα που θα μπορούσαν να αποφράξουν την χοάνη. Η παγίδα δένεται σε ένα συγκεκριμένο βάθος σε ένα σταθερό καλώδιο, συνδεδεμένο με μία άγκυρα. Οι παγίδες ιζημάτων τοποθετούνται συχνά πολύ βαθιά, ώστε να συλλέγουν ιζήματα κοντά στον πυθμένα. 

Για παγίδες ιζημάτων, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στον ωκεανό, όταν ένα πλοίο επιστρέφει για να τις συλλέξει, το πλήρωμα ενεργοποιεί μια τηλεχειριζόμενη συσκευή που εκπέμπει έναν ακουστικό παλμό. Ο παλμός σπάει το καλώδιο μεταξύ της άγκυρας και της παγίδας και η τελευταία επιπλέει στην επιφάνεια με τα δείγματα. 

Ένα από τα πλεονεκτήματα των παγίδων ιζημάτων είναι η παροχή αντιπροσωπευτικών δειγμάτων για τις ποσότητες και τα είδη των σωματιδίων που μεταφέρονται από τα επιφανειακά ύδατα στον ωκεανό. Η ανθεκτική τους κατασκευή από τιτάνιο επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση τους μόλις αντικατασταθούν τα φιαλίδια συλλογής. Ωστόσο, για να λειτουργούν σωστά οι παγίδες πρέπει να εγκαθίστανται κάθετα, κι όταν στο σημείο εγκατάστασης αναπτύσσονται ισχυρά ρεύματα, οι επιστήμονες πρέπει να καταγράφουν συνεχώς την γωνία κλίσης, ώστε να γνωρίζουν την κατάσταση των δειγμάτων. Σε μεγάλα βάθη περνά αρκετός χρόνος έως ότου συγκεντρωθεί αρκετό ίζημα για ένα δείγμα. Επιπρόσθετα, σε μεγάλα βάθη ο ωκεανός έχει μικρή ποσότητα διαθέσιμης οργανικής ύλης, οπότε ένα δοχείο συλλογής γεμάτος με ιζήματα αποτελεί δυνητική τροφή για το ζωοπλαγκτόν.  

Η ανάλυση των δειγμάτων βοηθά τους επιστήμονες να καταλάβουν πόσο γρήγορα τα σωματίδια κινούνται από την επιφάνεια του νερού έως τον πυθμένα[1]

1. Sediment Trap. Woods Hole Oceanographic Institution. https://www.whoi.edu/what-we-do/explore/instruments/instruments-sensors-samplers/sediment-trap/