Επίγειος Σαρωτής Laser

Terrestrial Laser Scanning for Avalanche Forecasting – UNAVCO

Πηγή: https://www.unavco.org/news/terrestrial-laser-scanning-for-avalanche-forecasting/ 

H επίγεια σάρωση με laser χρησιμοποιείται ως μέθοδος παρατήρησης για την αξιολόγηση περιβαλλοντικών κινδύνων σχετικών με φυσικές καταστροφές[1]. Με αυτή τη μέθοδο τριδιάστατα δεδομένα λαμβάνονται από μεταβαλλόμενες επιφάνειες σε διαφορετικές χρονικές στιγμές ώστε να εντοπίσουν τον βαθμό επικινδυνότητας της υπό – εξέλιξη φυσικής ή μη διεργασίας. Οι επίγειοι σαρωτές laser είναι ένα αξιόπιστο όργανο το οποίο προσφέρει την δυνατότητα στους ερευνητές να συλλέξουν δεδομένα σε επικίνδυνες περιβαλλοντικές συνθήκες απομακρυσμένα, καθώς η ανθρώπινη παρουσία θεωρείται αδύνατη[2].

Η μέθοδος επίγειας σάρωσης σε σύγκριση με άλλες μεθόδους (LIDAR-αερομεταφερόμενη), οι οποίες αποδίδουν την χωρική αποτύπωση του βάθος του χιονιού, πλεονεκτεί στην δυνατότητα για διαδοχικές μετρήσεις εντός της ίδιας ημέρας, ενώ το πάχος του χιονιού δύναται να προσδιοριστεί με ακρίβεια μικρότερη των 10 cm. 

Η λειτουργία των επίγειων σαρωτών laser βασίζεται στην εκπομπή ενός κύματος φωτός από το laser (συνήθως στο κοντινό – υπέρυθρο μήκος κύματος), ενώ τη ίδια ακριβώς στιγμή ένα ηλεκτρονικό ρολόι ξεκινά τη χρονομέτρηση. Το κύμα διαχέεται στη ατμόσφαιρα, προσπίπτει στην επιφάνεια – στόχο και ανακλάται πίσω και ανιχνεύεται από μία φωτοδίοδο. Η ανίχνευση του κύματος σταματά την χρονομέτρηση, οπότε ο χρόνος που ταξίδεψε το φως έως την επιφάνεια – στόχο μπορεί να προσδιοριστεί. Με δεδομένο ότι είναι γνωστές οι συντεταγμένες του οργάνου, είναι δυνατό να υπολογιστεί η θέση του ανακλώμενου σημείου στην επιφάνεια – στόχο. 

1. Biasion, A., Bornaz, L., Rinaudo, F. (2005). Laser Scanning Applications on Disaster Management. In: van Oosterom, P., Zlatanova, S., Fendel, E.M. (eds) Geo-information for Disaster Management. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/3-540-27468-5_2 

2. Reshetyuk, Y. (2006). Investigation and calibration of pulsed time-of-flight terrestrial laser scanners (Licentiate dissertation, KTH). Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-4126