Διάτρητος Αισθητήρας Πίεσης

VHPS-10-SDI12-C Vented Hydrostatic Pressure Sensor | HyQuest Solutions /  KISTERS

Πηγή: https://cdn.hyquestsolutions.eu/fileadmin/_processed_/9/5/csm_VHPS_PressureSensor_main_2e0b04a11f.jpg 

Ο διάτρητος (vented) αισθητήρας στάθμης μετρά την πίεση η οποία ασκείται στο διάφραγμα του αισθητήρα, ωστόσο παράλληλα διορθώνει τις μετρήσεις για τις μεταβολές της ατμοσφαιρικής πίεσης[1]. Η λειτουργία αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική καθώς αντισταθμίζει απευθείας τις αλλαγές της ατμοσφαιρικής πίεσης, οι οποίες επηρεάζουν την στάθμη του υδάτινου σώματος, ειδικότερα αν αυτό είναι επιφανειακό. Αντιθέτως, οι «μη – διάτρητοι» (absolute)  αισθητήρες πίεσης μετρούν την πίεση που ασκείται στο διάφραγμα του αισθητήρα, αλλά δεν μπορούν να εντοπίσουν αλλαγές στην βαρομετρική πίεση, καθώς το σώμα του αισθητήρα είναι σφραγισμένο. 

Οι συγκεκριμένοι αισθητήρες χρησιμοποιούνται για την μέτρησης της στάθμης επιφανειακών και υπόγειων νερών, ενώ ακριβώς επειδή λειτουργούν σε δύσκολες συνθήκες σχεδιάζονται να απαιτούν την ελαχίστη δυνατή ενέργεια, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η μακρόχρονη λειτουργεία τους. Οι σύγχρονες υλοποιήσεις των αισθητήρων στάθμης συνοδεύονται από συστήματα καταγραφής (data loggers), τα οποία σχεδιάζονται να μεταδίδουν τα δεδομένα μέσω διαφόρων δικτύων (3G, 4G, LoRa,  Narrowband IoT, ZigBee, κ.α.). 

1. C. (2021, May 26). Water Level Sensors: Vented or Non-vented? – Discover Here. Aquaread. https://www.aquaread.com/blog/tech-talk-what-are-the-key-differences-between-gauge-vented-and-absolute-non-vented-pressure-water-level-sensors/