Υπερηχητικός Αισθητήρας

Ultrasonic Snow Depth Sensor | Darrera

Πηγή: https://www.darrera.com/wp/en/product/ush-8-ultrasonic-snow-depth-sensor/ 

Οι υπερηχητικοί αισθητήρες θεωρούνται μία χαμηλού κόστους και αυτόματη μέθοδος για την διεξαγωγή παραδοσιακών υδρολογικών μετρήσεων στο χιόνι. Η λειτουργία τους βασίζεται στην εκπομπή ενός υπερηχητικού παλμού (50 kHz) και την μέτρηση του χρόνου που κάνει να φτάσει στο έδαφος ή στην επιφάνεια του χιονιού, ανακλώμενος πίσω στον αισθητήρα[1]. Ο υπερηχητικός παλμός καταλαμβάνει την επιφάνεια ενός κώνου 22ο καθώς κατέρχεται προς το έδαφος, οπότε πρέπει να διασφαλιστεί η μη παρεμβολή κανενός είδους εμποδίου, όπως δέντρα, καλώδια, κ.λπ. σε αυτήν την απόσταση. Αποτελέσματα ερευνών[1] έχουν δείξει πως οι συγκεκριμένοι αισθητήρες έχουν απόκλιση στην μέτρηση του πάχους του χιονιού ± 1 cm. από την μέτρηση με παραδοσιακές μεθόδους

1. Ryan, W. A., Doesken, N. J., & Fassnacht, S. R. (2008, May 1). Evaluation of Ultrasonic Snow Depth Sensors for U.S. Snow Measurements. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, 25(5), 667–684. https://doi.org/10.1175/2007jtecha947.1