Βροχόμετρο

RAIN MEASUREMENT — BARANI

Πηγή: https://www.baranidesign.com/precipitation-measurement

Τα βροχόμετρα είναι ο πιο παραδοσιακός και συνήθης τρόπος μέτρησης των κατακρημνίσεων. Μέσω των βροχομέτρων λαμβάνουμε σημειακές μετρήσεις των κατακρημνίσεων, οπότε ένα εκτεταμένο δίκτυο  αυτών εγκαθίσταται σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης. Για τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση τέτοιον δικτύων παρακολούθησης των κατακρημνίσεων παρέχονται ακριβείς οδηγίες από τον Διεθνή Μετεωρολογικό Οργανισμό (World Meteorological Organization). Βέβαια, οι οδηγίες αυτές είναι δύσκολο να ακολουθηθούν σε αρκετές περιπτώσεις λόγω του κόστους της εγκατάστασης και του αναγλύφου της υδρολογικής λεκάνης, με αποτέλεσμα την αραιή κατανομή των βροχομετρικών σταθμών σε μεγάλα υψόμετρα. Λαμβάνοντας υπόψη και τις σύγχρονες ερευνητικές ανάγκες, οι οποίες απαιτούν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, αυξάνεται ολοένα και περισσότερο το κόστος συντήρησης των βροχομετρικών σταθμών, καθώς είναι αναγκαία η συνεχής παροχή ενέργειας και η σύνδεση στο ίντερνετ, για την μετάδοση των δεδομένων, μέσω διαφόρων πρωτοκόλλων επικοινωνίας. Γι’ αυτούς τους λόγους οι τηλεμετρικές και τηλεπισκοπικές μέθοδοι μέτρησης των κατακρημνίσεων, όπως τα rainscanner (σαρωτές βροχής), τα ραντάρ καιρού και οι δορυφόροι, κερδίζουν έδαφος έναντι των παραδοσιακών μεθόδων.