Ατμόσφαιρα

Η ατμόσφαιρα της Γης είναι το αέριο περίβλημα που περιβάλλει τον πλανήτη λόγω της επίδρασης της βαρύτητας. Αυτό το αέριο στρώμα φτάνει περίπου σε ύψος 3.500 χιλιομέτρων. Το σύνορο μεταξύ της ατμόσφαιρας και του διαστήματος δεν έχει αυστηροποιηθεί. Καθώς αυξάνεται η απόσταση από τη Γη, η ατμόσφαιρα αρχίζει να αραιώνει και σταδιακά εξαφανίζεται στο διάστημα. Η γραμμή των 122 χιλιομέτρων αποτελεί το σημείο όπου τα ατμοσφαιρικά φαινόμενα αρχίζουν να είναι εμφανή κατά την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα. Επιπλέον, η γραμμή Κάρμαν στα 100 χιλιόμετρα συχνά χρησιμοποιείται ως το όριο ανάμεσα στην ατμόσφαιρα και το διάστημα.

Μέτρηση Λευκαύγειας και Ηλιακής Ακτινοβολίας

    Όργανα

Πυρανόμετρο

Φωτοσυνθετικά ενεργός ηλιακή ακτινοβολία

    Όργανα

Κβαντικός αισθητήρας φωτοσυνθετικά ενεργούς ηλιακής ακτινοβολίας

Ροή θερμότητας στην επιφάνεια του εδάφους

    Όργανα

Πλακίδιο θερμικής ροής

    Μέθοδοι

Calorimetric μέθοδος

Force – Restore μέθοδος

G10 μέθοδος

H04 μέθοδος

H09 μέθοδος

L12 μέθοδος

SM μέθοδος

WBZ12-G μέθοδος

WBZ12-S μέθοδος

Αισθητή ροή θερμότητας και Λανθάνουσα ροή θερμότητας

    Μέθοδοι

Eddy covariance

Xωρικά Κατανεμημένη Αισθητή ροή ενέργειας

    Όργανα

Ροές Αερίων του Θερμοκηπίου

   Μέθοδοι

Eddy covariance

Gradient Μέθοδος

Κατακρήμνιση

    Όργανα

Σαρωτής Βροχής

Ραντάρ Καιρού

Βροχόμετρο

Πάχος Χιονιού

    1. Παραδοσιακές επί τόπου Μετρήσεις
    2. Προσεγγίσεις του πάχους χιονιού με τη χρήση αισθητήρων

Γεωραντάρ

Frequency – modulated continuous wave (FM – CW) ραντάρ

Υπερηχητικός αισθητήρας

Αισθητήρας Laser

Επίγειος Σαρωτής Laser

Μαγνητικός αισθητήρας

LIDAR (Light Detection And Ranging) τεχνική

Ανιχνευτής νετρονίων κοσμικών ακτίνων

    3. Τηλεπισκοπικά δεδομένα από δορυφόρους

GPS Συμβολομετρική μέθοδος ανακλασομετρίας

Κατανομή του μεγέθους της κατακρήμνισης

    Όργανα

Laser δυσδρομόμετρο

Διαλυμένα χημικά στοιχεία στην κατακρήμνιση

    Μέθοδοι

Δειγματοληψία όμβρου και χημική ανάλυση με τη χρήση Inductively Coupled Plasma (ICP) φασματοσκοπίας

Τοπικές ροές αερίων του θερμοκηπίου

    Όργανα

Αερομεταφερόμενο Diamond ECO-Dimona